Risico’s voor HR-specialisten

HR-specialisten kennen veel momenten waarop zij persoonsgegevens verwerken. Het verzamelen, wijzigen, delen en opslaan is aan de orde van de dag op uw afdeling. Denk hierbij aan het aangaan van een dienstverband, tijdens ziekte en verzuim, maar ook als iemand weer uit dienst gaat.

Wat zijn de risico’s voor HR-specialisten? Waar moet u als HR-specialist op letten? Weten uw collega’s wat ze wel en niet mogen vragen en noteren als iemand zich ziek meldt? Wat doet u met medische gegevens? Hoe stuurt u uw persoonsgegevens naar een externe partij als de salarisadministrateur? Vijf risico’s van het werk van HR-specialisten.

h

Risico: Aangaan en beëindigen van dienstverband

 

Hoe gaat u om met de persoonsgegevens als iemand in dienst komt? Met de AVG gelden er strikte regels over hoe u de verwerking ervan regelt: van NAW-informatie tot diploma’s, cv en VOG.

 

Hoe slaat u de persoonsgegevens op, wie krijgen hier inzicht in?

Lees meer
h

Risico: Ziekte en verzuim

 

Tijdens het dienstverband verzamelt elke organisatie informatie over haar werknemers wat betreft ziekte en/of (langdurig) verzuim. Ook dit zijn persoonsgegevens, waarvoor de AVG-richtlijnen gelden voor opslag, delen, bewerken en vernietigen.

 

Welke invloed heeft de AVG op de verzuimadministratie en het personeelsdossier?

Lees meer
h

Risico: Correcte verwerkersovereenkomst

 

Voor de verwerkersovereenkomst zijn de AVG-regels aanzienlijk verscherpt ten opzichte van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een werkgever heeft volgens de AVG de rol van hoofdverwerker van persoonsgegevens.

 

Weet u dat u eindverantwoordelijk bent voor de bescherming van persoonsgegevens, ook als deze door andere partijen worden verwerkt?

Lees meer
h

Risico: Uw processen AVG-proof

 

De HR-afdeling van elk bedrijf kent allerlei documenten en processen waar persoonsgegevens in voorkomen. Als HR-professional bent u verplicht om bij controle te kunnen aantonen dat u de juiste technische en organisatorische maatregelen hebt genomen.

 

Weet u hoe u uw persoonsgegevens moet beschermen in HR-processen en -documenten?

Lees meer
h

Risico: Meldplicht Datalekken

 

Een datalek kan zomaar gebeuren: computervirussen die via internet, e-mail of USB-sticks uw computersystemen binnendringen waardoor alle gegevens op straat liggen. Hackers die (voor de lol of in opdracht) uw systemen infecteren, of een menselijke fout waardoor u persoonsgegevens onbedoeld wist.

 

De Meldplicht datalekken kent onder de AVG veel strengere eisen – weet u welke?

Lees meer