Sluit de juiste verwerkersovereenkomst

verwerkersovereenkomst

Zodra u een verwerker inschakelt, is een verwerkersovereenkomst verplicht. Zonder heldere afspraken kunnen grote risico’s ontstaan voor bescherming van persoonsgegevens van uw medewerkers. Weet dus vooraf met welke verwerkers u samenwerkt en of met die verwerker al een AVG-proof overeenkomst is gesloten.

Boetes van de AP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan namelijk flinke boetes opleggen: 20.000.000 of tot 4% van de totale wereldwijde omzet. Het opstellen van een correcte verwerkersovereenkomst vraagt om een aanzienlijke dosis kennis van de AVG. Onze specialisten helpen u graag bij het opstellen hiervan. Zij zijn volledig op de hoogte van alle eisen die de AVG hieraan stelt en kennen alle angels en voetklemmen.

Inhoud verwerkersovereenkomst volgens de AVG

In de verwerkersovereenkomst liggen afspraken vast rondom een aantal onderwerpen. Relevante zijn:

  • Doelbinding
  • Subverwerkers
  • Beveiliging en Datalekken
  • Geheimhouding
  • Audits
  • Beëindiging

Beheer keten van (sub)verwerkers: complexe opgave

Het is evident dat het beheren van persoonsgegevens binnen de hele keten van diverse subverwerkers een complexe opgave is. Goed overzicht krijgen en toezien op de naleving van alle afspraken door alle partijen is geen sinecure. Hierin ondersteunen en adviseren we graag.

Verwerkersovereenkomst in de blockchain

Maar wij kijken ook verder. En we zien dat een revolutionaire verbetering van deze processen goed mogelijk is: via blockchain-technologie. Verwerkersovereenkomsten die zijn opgesteld in de blockchain staan voor waterdichte contracten, waarin elke stap van iedere betrokkene traceerbaar en verifieerbaar is. Bovendien krijgt elke partij alleen die informatie te zien die relevant is voor zijn verwerkersrol.

Blockchain voor HR

Concreet gezegd: iemand die het arbeidsverleden nagaat van een kandidaat, hoeft niet te weten wat het salaris wordt. We zijn al ver gevorderd in de ontwikkeling van dergelijke blockchain-contracten voor allerlei HR-processen, ook wat betreft verwerkersovereenkomsten.

Zoekt u advies en hulp bij verwerkersovereenkomsten?

Neem contact op met Sunny Sharma, privacy-specialist Human Capital Scan:

sunny.sharma@hcscan.nl

06-10892795

www.humancapitalscan.nl