Huur een Privacy Officer in

privacy officer

Veel organisaties weten wat er gebeurde op 25 mei 2018: toen werd de AVG van kracht. Ze weten ook dat dat de nodige aanpassingen vraagt van hun informatieprocessen wat betreft de verwerking van hun persoonsgegevens. Maar wat er nu precies bij komt kijken…? Dat ervaren velen als hogere wiskunde. Bespaar uzelf en uw organisatie veel tijd, geld en energie en schakel een Privacy Officer in!

Privacy Officer: bespaar tijd en geld

De AVG is nu eenmaal niet ‘even een wetje erbij’. Er worden nieuwe, veel hogere eisen gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens, met forse boetes als hier niet aan wordt voldaan of als het misgaat in de vorm van een datalek. Een externe functionaris gegevensbescherming doorgrondt snel hoe ‘volwassen’ uw organisatie wat betreft naleving van de AVG-richtlijnen en wat er nog moet gebeuren.

Wat doet een Privacy Officer?

De Privacy Officer tilt alle processen binnen uw organisatie naar het door de AVG vereiste niveau van informatiebeveiliging en gegevensbescherming. Hij of zij heeft een gedegen achtergrond op het gebied van informatietechnologie en rechten, en heeft up-to-date kennis in huis over informatiebeveiliging, risicoanalyse en sociale wetgeving.

Start: Privacy Scan

Het werk van de privacy officer begint vaak met het uitvoeren van een ‘privacy scan’. Deze scan maakt inzichtelijk hoe de huidige situatie is met betrekking tot informatieprocessen en de uitvoering ervan. Wat is er al op orde, waar zitten de hiaten volgens de eisen van de AVG? Lees meer over de Privacy Scan

Maak uw werk AVG-proof

De Privacy Officer kent de juiste en nieuwste oplossingen met betrekking tot informatiemanagement en databeveiliging. Ook helpt hij of zij bij het opstellen van een draaiboek voor het geval er een datalek uitbreekt. En vanzelfsprekend geeft de Privacy Officer ook correct advies over verzekeringen voor de mogelijke gevolgen van een datalek.

Hoe helpt een Privacy Officer uw organisatie?

Neem voor uitleg en advies contact op met Sunny Sharma, privacy-specialist Human Capital Scan:

sunny.sharma@hcscan.nl

06-10892795

www.humancapitalscan.nl