Oplossingen

De risico’s en de gevolgen ervan nemen fors toe onder de AVG. Maar er zijn ook genoeg oplossingen om problemen het hoofd te bieden. Veel heeft te maken met kennis over en bewustwording van de impact op dagelijkse HR- processen. Wat moeten uw HR-collega’s weten over de AVG? Hoe kunt u online veilig data delen? En zijn er verzekeringen die cyberrisico’s dekken?

 

Wat heeft uw aandacht nodig? In ieder geval deze gebieden:

h

Altijd veilig mailen, chatten & delen

 

Persoonsgegevens of gevoelige bedrijfsinformatie die in verkeerde handen terechtkomt: een scenario waar liever niemand aan denkt. Elke organisatie wil haar klanten en zichzelf datalekken besparen.

 

Ga op zoek naar een goede én gebruiksvriendelijke oplossing voor veilig mailen, chatten en bestanden delen!

Lees meer
h

Train medewerkers over de AVG

 

Het zijn altijd mensen die bezig zijn met de verwerking van persoonsgegevens. Hun kennis over de AVG is bepalend voor een succesvolle bescherming van persoonsgegevens.

 

Zorg voor de juiste training om te kunnen voldoen aan de eisen van de AVG-wetgeving.

Lees meer
h

Sluit de juiste verwerkersovereenkomsten

 

Zodra u een verwerker inschakelt, is een verwerkersovereenkomst verplicht. Weet dus vooraf met welke verwerkers u samenwerkt en of met die verwerker al een AVG-proof overeenkomst is gesloten.

 

Heeft u goed inzicht in de keten van (sub)verwerkers die bezig zijn met persoonsgegevens van uw medewerkers?

Lees meer
h

Zorg voor een goede privacy officer

 

De AVG stelt veel hogere eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Of u uw HR-processen op orde heeft, kan een Functionaris Gegevensbescherming bepalen: hij of zij doorgrondt snel hoe ‘volwassen’ uw organisatie is wat betreft de AVG.

 

Bespaar uzelf en uw organisatie veel tijd, geld en energie en schakel een externe Privacy Officer in!

Lees meer
h

Goed verzekeren tegen cyberrisico's en datalekken

 

Cyberrisico’s zijn een reëel gevaar voor bedrijven en instellingen. Onder de AVG is er sprake van bestuurdersaansprakelijkheid met aanzienlijk grotere financiële consequenties dan onder eerdere wetgeving (Wbp).

 

Welke verzekeringen geven de beste dekking voor cyberrisico’s en bestuurdersaansprakelijkheid?

Lees meer