HRScan

De HRScan geeft inzicht of uw organisatie voldoet aan de nieuwe privacywetgeving wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van medewerkers. U krijgt grip op de zaak: implementeer de adviezen en voorkom onnodige schade, financieel en qua reputatie.

HRScan: goed voorbereid op de AVG

Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken moeten voldoen aan een nieuwe Europese privacyrichtlijn: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bedrijven die hun omgang met persoonsgegevens niet goed op orde hebben, riskeren hoge boetes, potentiële imagoschade of zelfs bestuurdersaansprakelijkheid.

Werkwijze: HR-processen in beeld

Onze privacy-specialist start met het interviewen van medewerkers uit diverse lagen van de organisatie met een vragenlijst. Hij analyseert verzuimdossiers op verwerking persoonsgegevens en bekijkt HR-procedures en informatiesystemen die in gebruik zijn.

Snel orde op zaken

Op basis van de verzamelde informatie stelt hij een eindrapport op, met conclusies en adviezen. Zo weet u exact wat de huidige stand van zaken is op HR-gebied wat betreft de AVG. Wat gaat goed, waar zitten eventuele hiaten? Samen met de privacy-specialist bepaalt u de praktische vervolgstappen. Hierin kan hij zorgen voor snelle en gerichte ondersteuning. Zo weet u zeker dat u alles snel op orde heeft.

Wat levert de HRScan u op?

  • Inzicht of uw organisatie op dit moment personeelsgegevens op de wettelijke manier verwerkt.
  • Begrip van huidige praktische procedures en systemen: zijn dit de juiste in relatie tot de eisen van de AVG?
  • Besef van de potentiële risico’s zoals boetes, imagoschade en bestuurdersaansprakelijkheid.
  • Een rapportage met concrete adviezen zodat de verwerking van uw personeelsgegevens ‘privacy proof’ is.

Wat vragen wij van u?

De investering vanuit uw organisatie is niet tijdrovend. Het gaat om:

  • Tijd om enkele medewerkers te interviewen.
  • Toegang tot verzuimdossiers en informatiesystemen.
  • Tijd voor het bespreken van het eindrapport met de conclusies en adviezen.

Over Human Capital Scan

De Nederlandse sociale zekerheid en fiscale wetgeving wordt vaak als complex en ondoorzichtig ervaren. Ook de AVG vinden veel organisaties een nieuwe uitdaging die vraagt om speciale expertise die zij niet vanzelfsprekend in huis hebben.

Privacy: in ons DNA

De privacy-specialisten van Human Capital Scan richten zich volledig op het compliant maken van organisaties met de AVG op het gebied van HR. Met onze kennis van sociale en fiscale wet- en regelgeving helpen we werkgevers op allerlei fronten. Privacy zit in ons DNA: al sinds 2003 werken we met een veelheid aan persoonsgegevens, van honderden grote en kleine bedrijven. Stel uw vraag aan ons!

Neem contact op met onze specialist!

Sunny Sharma
tel. (088) 1810 000
sunny.sharma@hcscan.nl