Analyse

checklist

Weten waar de risicozones liggen in jouw HR-werk op het gebied van privacy en gegevensbescherming? De tools op beleidsniveau hebben een andere invalshoek en zeggen vaak weinig over wat de impact van de AVG is op HR-processen. Reden genoeg voor een specifiek hulpmiddel voor HR en personeelszaken: de HRScan.

HRScan

De HRScan geeft inzicht of uw organisatie voldoet aan de AVG wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van medewerkers. De privacy-specialist start met het interviewen van medewerkers uit diverse lagen van de organisatie met een vragenlijst. Hij analyseert verzuimdossiers op verwerking persoonsgegevens en bekijkt HR-procedures en informatiesystemen die in gebruik zijn.

HR-processen in beeld

Op basis van de verzamelde informatie stelt hij een eindrapport op, met conclusies en adviezen. Dat geeft een goed beeld van de huidige HR-processen. Zo weet u exact wat de huidige stand van zaken is op HR-gebied wat betreft de AVG. Wat gaat goed, waar zitten eventuele hiaten? Samen met de privacy-specialist bepaalt u de praktische vervolgstappen. Hierin kan hij zorgen voor snelle en gerichte ondersteuning.

Weet hoe uw afdeling ervoor staat: meer over de HRScan