Cases: situaties uit de praktijk

cases

Er zijn veel werksituaties denkbaar waarin de eisen van de AVG van kracht zijn. Deze nieuwe wet is complex. Mensen werken vaak met de beste bedoelingen, maar kunnen onbewust de fout ingaan. Om een indruk te geven van waar het zoal mis kan gaan: hieronder een aantal korte praktijkcases. Herkent u deze situaties? En weet u wat wel en niet geoorloofd is?